بهار

اگر هدفی برای زندگی دلی برا ی دوست داشتن وخدایی برای پرستش داری خوشبختی

» بازهم شب جمعه اخر سال ازراه رسید وعزیزان درگذشته ای که منتظرند تا.... :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٤
» تقدیم به دخترنازم :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳٩٤
» چشم زخم :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳٩٤
» آخرین روز دنیا :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳٩٤
» من بعد ازدوسال ونیم :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳٩٤
» تولد تولد تولدت مبالک :: جمعه ٤ دی ۱۳٩٤
» تولدهمسرعزیزم مبارک :: جمعه ٤ دی ۱۳٩٤
» حواستان باشد :: چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۳
» تقدیم به همسرم :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» تولد امام رئوف امام رضابرهمگان مبارک :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» تولد حضرت معصومه وروز دختران گرامی باد :: پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳
» حرص ما دنیا را نزنید وتازنده اید ببخشید :: جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳
» دراین شب عزیز دعایم کنید :: یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳
» دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳ :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» آدمابدن :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» دلم راسوزانده اند :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» خدایا.......... :: جمعه ٦ تیر ۱۳٩۳
» نقض ژنتیک :: جمعه ٦ تیر ۱۳٩۳
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ :: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ :: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ :: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ :: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ :: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ :: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳
» ارزوهای من برای مصطفی وهلیا :: جمعه ۳٠ خرداد ۱۳٩۳
» سالگرد ازدواج :: چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳
» هلیا جان تولدت مبارک دخترنازم :: چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳
» دخمل گلم به دنیا اومد :: چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳
» تنهایی بده ها خیلی بده :: پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» برای دخترم منوببخش عزیزم :: پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» برای مصطفی جوووووووووووووووووووووونم :: سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳
» دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳ :: دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳
» دل کسی را نشکنید :: دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳
» دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳ :: دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳
» دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳ :: دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳
» پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» گریه های من :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» دلم شکسته ای خدا :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» دلم گرفته ای خدا :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢
» جالبه ها............. :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢
» جمعه ۱۳ دی ۱۳٩٢ :: جمعه ۱۳ دی ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
» خدایا یه نی نی سالم صالح به من هدیه کن :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» حاضرجوابی :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» بخندید :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» کاش بچه می موندیم........ :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» ما ایرانی ها....... :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» میلاد امام علی علیه السلام برهمگان مبارکبااااااااااااد :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
» همسرعزیزم روزت مبارک :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
» تقدیم به پدرم وپدرهمسرم :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
» ;خوش به حالش چه راحت خوابیده :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» شب آرزوها :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بازم واسه مصطفی جونم گذاشتم :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مصطفای من ............... :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برای مصطفی :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تقدیم به همسرعزیزم خسته نباشییییییییییییییییییی :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شهادت امام هادی برهمه تسلیت باد :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پدموس جدید :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دارم خوشتیپ می کنم برم سرقرار :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بیان عشق به دو روش متفاوت :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» زندگی چه می گوید :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عکس های لورفته از پارتی شبانه :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آرزوهایی که حرام شدند :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» به سلامتی :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» این روزهای من :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دل شکسته :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گوش کنید :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تقدیم به دومادرم ،مادرهمسرم ومادرخودم :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» صدای مادر :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» روز زن برهمه بانوان مبارک باد :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مادر :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» باران، گل، خاطره، لبخند و بهار :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» زمان رادریاب :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دروغ های مشهور :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چنگیز خان مغول و شاهین پرنده :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» زن وشوهر یک روزه :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» رازهای زنان :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» زن وشوهرنمونه :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» محبت :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» زنگ انشا :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» قضاوت :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کمی فکر کنیم :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یادت باشد :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شخصیت وبرخوردمن :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خیانت :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گریه :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» زندگی :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» صراط مستقیم :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بهانه های من :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دوست دارم :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اعتراف :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» مصطفی ....... :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» بغض یک مرد :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» فانتزیهای زهرا برای مصطفی شماره شناسناممو بزن :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» گل تقدیم به گل زندگیم :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» خدا :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» ماهگردمون مبارک :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» شهادت حضرت زهرا تسلیت باد :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» تقدیم به همسرم :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» دخمر خوشمل :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» واما عشق :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» زندگی عاشقانه :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» حمایت :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» عاشق :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» لطفا جواب بدید :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» لبخندتو :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» تنها :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» گناهم راببخش :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» امید :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» دوستم داشته باش :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» دروغ سنج :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» حسود :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» امید :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
» کوچه معرفت :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
» عکس زیبا :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
» انگشت شصت پام اوف شده ...... :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
» ازت متشکرم :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
» یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» حکمت خدا :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» مردواقعی :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» راه حل مشکلات ما :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» خدایا متشکرم :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» گریه :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» جاده موفقیت :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» خنده :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» دعای من برای همه :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» مصطفی :: شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢
» زنده بودن :: شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢
» خدایا :: شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢
» این دعارا هرروزبخوانید وبرای دیگران هم بفرستید :: شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢
» تورومیخوام :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» دلم تنگ شده :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» دلم تنگ شده خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خداچیکارکنم :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» عیدهمگی مبارک :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» خداحافظ 91 :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» چهارشنبه سوری :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» کودکان محک رادریابیم :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» بیاین به سالمندان سربزنیم :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» طنز :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» پیشاپیش نوروزمبارک :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» دستگیری زورگیردرحال ارتکاب جرم :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» خدا :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» حقیقت :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» زنگ تفریح :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» کودکی :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» راستش رابگو......... :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» آرامش :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» عشق واقعی :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» عزیزم............ :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» دودوست :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» بوی گل :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» آهای مصطفی :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» خدایا :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» 5 شنبه آخرسال درراهست............ :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» خداحافظی بازمستان :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» کاریکاتور زیبا از مهر مادری برنده جشنواره کاریکاتور برلین :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱
» آیاباهوشی؟ :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱
» صدای پای بهار می آید :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» داستان آموزنده :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» یک مشت شکلات :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» حس خوب :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» اززهرابه مصطفی :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» تورادوست دارم :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» توچطور :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» روزهای خوب :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» تقدیم به همه خوبان :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» باتو :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» الکی :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» روزدرختکاری :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» زندگی :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» پیرزن باهوش :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» تنهایی :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» خدا :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» دعایی در آستانه نزدیک شدن سال نو تقدیم به همه :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
» مصطفی جووووووووووووووووونمی :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» خسته نبااااااااااااااااااااااااااااشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» بده دستات به من :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» عزیزم مصطفی......... :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» معلم، سیب و توت فرنگی :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» آسمانم باش :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» دل شکسته :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» یادگاری :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» آدم باش :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» بیسکویت سوخته :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» گاهی :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» فرقی نمیکند :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» عزیزمن مصطفی :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» شب بخیر :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» بهار :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» گل آفتابگردان :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» لذت زندگی :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» کسب درآمدبااخلاق :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» جایزه تحویل :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» رنگین کمان :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» تاس زندگی :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» زندگی :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» ساعت آخرزندگی :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» قلب تو :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» تو :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» خدایا........ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» مرسی :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» آیا این 3نفررا می شناسید؟ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» کارایی بابا ومامان توخونه :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» یک فنجان چای داغ برای همسرم :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» نام تو :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» باتو بودن :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» تقدیم به همسرم :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» لبخند :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» دلتنگم :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» بعضی وقتا :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» خدایا......... :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» جانم :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» عشق :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» آغوش تو :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» آرامش :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» خانه تکانی :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» همیشه :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» جایزه نوبل :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» داستانک :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» همسرم......... :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» داستان :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» پژواک :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» مادر :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» پروانه :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» باردیگرتو :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» حسرت :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» روزهای پایانی سال 91 :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» نمازصبح :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» سهراب :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» به تدبیرش اعتمادکن :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» ای جاااااااااااااانم :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» ماشین عروس :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» انتظار :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» حج واقعی :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» یادی از فروغ فرخ زاد :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» تعهد :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» میلاد امام یازدهم مبارک :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» قرارعاشقانه :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» روزگار :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» میخواهی کدامیک باشی :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» مسیر اشتباه :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» آدم برفی :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» روزخوب :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» آرزو :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» واقعا راست گفته :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» با پابلو نرودا :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» عزیزم ازت ممنوم :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» انسان مومن :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» اگه عاشقی بامن همراه شو :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» عروس وداماد :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» نقطه سرخط :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» خدا :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» حرمت :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» گوش کنید :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» واقعا :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» زندگی :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» تقدیم به همسرم :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» شب بخیر عشق من :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» عزیزمییییییییییییییییی :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» راز :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» وقتی گیرمیدم :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» همیشه چیزی هست :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» ببین اینجوری باید غلطهاتونو پاک کنید :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» مرگ :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» تقدیم به همسرعزیزم بایه دنیا عشق :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» صداقت :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» تو یعنی ........... :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» الهی :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» عشق یعنی ..... :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» سپندارمذگان یاولنتاین :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» عشق تو :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» واقعا :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» دوست داشتن :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» تووقتی ........... :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» قو :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» پنجره :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» زندگی :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» آرزو :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» آغوشت برایم پناهگاهی است که .......... :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» خدا :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» قلب :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» مجسمه وسنگ مرمر :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» بهار :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» فاصله :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» امید :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» بوی تو :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» حسرت :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» خدایا :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» دوستت دارم :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» دلم تنگته :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» کیک زندگی :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» دلیل :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» میدونستید نه مطمئنم دلیلشو نمیدونستید :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» برای تو :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» من زنم ...... :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» انسانیت :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» سیب :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» باورکن پیشی :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» ساعت :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» قبل از شروع هر کاری یاد بگیریم اون کار رو چطور به پایان برسونیم :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» خوشبختی :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» دردودل یک نوزاد6ماهه :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» سه چیزمهم :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» تورادوست ندارم :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱ :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» وعده :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» بازگشت :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» استاد :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» دلم برات تنگ شده :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
» رازچشمات :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
» به تو می اندیشم :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
» آه،زندگی........ :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» جملاتی که باید قاب کرد وبه دیوارزد :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» به سلامتی دو بوسه :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» حرص نخورید :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» روبان آبی :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» عشق :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
» دارایی من :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
» عشق :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
» آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
» میلاد پیامبراکرم وامام صادق مبارکباد :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
» ادعای جدید چینی ها 64=65 :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
» عزرائیل در سی سی یو!!!!!!!!! :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
» دوست کیست؟ :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
» بهانه زندگیم فقط تویی :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
» زندگی :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
» سکوت :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
» نفرین :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
» خیالتان را اینگونه مثل من راحت کنید :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
» تقدیم به عشقم :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» دعای فرج به امید سررسیدن انتظار :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» عیدبقرعیدالزهرا مبارک :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» تقدیم به حضرت مهدی (عج) :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» تربیت :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» 5دقیقه :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» تقدیم به عشقم :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» آغوش کپلی من :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» دوست دارم :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» دنیا :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» عشق من گوش کن :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» کمی آرامتر :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» نکته مدیریتی :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» چرامردها به ندرت اقسرده می شوند :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» گوشه چشم :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» کامنت های دخترونه :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» وجدان :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» سیب :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» شهادت امام حسن عسکری تسلیت وتعزیت باد :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» یه وقتایی.......... :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» اینم تقدیم به عشق عزیزم :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» قهوه نمکی :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» مواظب خودت باش :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» یک ها :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» زن نیازمند :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» نهنگ :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» داستان طنز :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» امتحانات :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» زشتی وزیبایی :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» تقدیم به عزیزم :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» دوبرادر :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» گل وگلدون :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» غرور :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» باران :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» آرزو :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» دوستت دارم :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» مردواقعی :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» خدا :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» بوسه :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» چشم تو :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» دلتنگی یعنی .......... :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» مادر :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
» زمان :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
» دلتنگی :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
» هی بگید انگلیسی آسونه :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» دلت شماره چنده :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» دنیای ما :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» قلب من :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» توجه توجه :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» یادش گرامی :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» مجسمه :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» خدایا :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» گوش کنید :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» محبت :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» آدمها :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» احساس کن زندگی کن :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» آغوشت را تنگ ترکن :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» زن :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» من یک اردیبهشتی ام :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» مناجات :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» شقایق :: جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱
» پیشاپیش ایام شهادت نبی اکرم ونوه عزیزش وامام رضا(ع) برهمگان تسلیت باد :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
» الهی........ :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
» تقدیم به بهترینم :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
» زندگی :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
» دلم برات تنگ شده :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
» شعری از سیاوش کسرایی :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
» دروغ :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
» دعا :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
» احساسات :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
» بوسه :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» اگرکسی را دوست داری :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» به بهترینم :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» خدایا :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» 12خدای یونانیان رابشناسید :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» واقعااااااااا :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» تقدیم به همسرم :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» مواظب باش که ازدستش ندهییییییییییی :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» قیمت بهشت :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» حرف مردم :: شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
» زندگی :: شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
» عشقموعشقه :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» تلفنی به آسمان :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» Happy New Year :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» به تدبیرش اعتمادکن :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» اربعین حسینی تسلیت باد :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» تقدیم به عشقم :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» معجزه خدا :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» بیاتاقدریکدیگربدانیم :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» گوش کن :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» تقدیم به بهترینم :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» اگه :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» عشق :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» آیا میدانید چه کسی "گ چ پ ژ" را به نوشتار پارسی وارد کرد؟ :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» عزت نفس :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» سخن :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» یک جمله حسابی ازدکترحسابی :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» کودکی :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» تولدت پیشاپیش مبارک همسرگلم :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» تولدت مباااااااااااااااااااااارک عشقم :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» دوست دارم :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» مبارک مبارک تلودت مبارک :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» مبارک :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» عشق منی :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» تولدت مبارک پیشی :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» بدوبیا شمعاتو فوت کن :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» اینم کادوت :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» من چقدخوشحالم که تورودارم :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» روزتو :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» تفلد عیدشما مبالک :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» شب یلدا :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» زندگی :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» آشق :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» عشق :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» کاش ......... :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» سنگ تمام :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» دورزدن ممنوع :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» واقعازیباست من که خیلی لذت بردم :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» خواهشا گوش کنید :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» خوشبختی :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» کتاب زندگی :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» دنیادارمکافات :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» فقط :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» یادبگیریم :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» مخورغم گذشته :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» سکوت :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» یک دعای خوب :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» احترام واعتماد :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» خدا :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» مراقب باشیم :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» مشکلات :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» مادرفهمیده :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» قوانین زندگی :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» حقیقت :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» پلاستیک :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» تقدیم به همسرم :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» دوست دارم :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» سلام ماه کپلی من :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» گولم نزن :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» رازهای خوشبختی :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» خدا :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» حکمت خدا :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» کاش همه اینگونه بودیم ......... :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» مهربانی :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» گفت من رفتنی ام :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» لبخند :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» خدای مهربون ازت متشکرم :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» امییییییید :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» دلتنگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» خدا :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» احترام :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» قانون :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» قلب شما :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» خدا :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» به افتخارپدران ومادران :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» مدیرومنشی :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» هشت نکته طلایی برای بیمه شخص ثالث :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» یک گزارش ترسناک ولحظه به لحظه بعدازخوردن یک نوشابه :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» اهمیت خواب :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» امتحان شفاهی فیزیک دردانشگاه :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» سلیمان ومورچه عاشق :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» گیردادن رستم به سهراب :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» کاشکی بخونید :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» زندگی چه می گوید :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» نذار :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» M :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» M :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» گل سرخ :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» تقدیم به عزیزترینم :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» اشتباه :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» آدم ها :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» کارگران مشغول کارند :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» دوخط موازی :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» میخواهم پیاده شوم :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» خدا :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» تاحالا دقت کردی :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» فردااااااااااااا :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» عینک :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» بهشت وجهنم :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» تقدیم به عشقم :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» آغوش من برای تو :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» منتظرم :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» بخندیییییییییم :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» خاطرات یک جنین :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» زندگی :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» عشق :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» بایدعاقل ترشویم........... :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» رنگین کمان :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» دوست واقعی :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» نفرت :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» دست خدا :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» من ازخداخواستم :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» حقیقت زندگی :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» خسته :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» فاصله :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» بازی زندگی :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» تهوع آورترین سوالات فامیلی :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» هراتفاقی که می افتد به نفع ماست :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» قدردانی :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» چطوری جوون بمونیم :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» روند تغییر صبحانه در سالهای پس از ازدواج :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» سادگی :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» فرق رحمت با حکمت :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» انتظار :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» بازی :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» پسر گرسنه :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» مادر :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» فراموشی :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» قانون ناعادلانه :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» تقدیم به همسر عزیزم :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» زندگی :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» م دلتنگتم :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» آقایان بخوانند :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» فال قهوه :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» راست یادروغ :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» مردم ایران :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» قانون های آقایان :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» یک آشی بپزم که یک وجب رویش روغن باشد :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» نمایش احساس :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» روانشناسی گلها :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» دسته بندی آدمها :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» نکاتی درمورد عطرواستفاده از آن :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» خواهشا این کاررا نکنییییییییییییییییییییید. :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» زندگی :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» پدرومادر :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» امید :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» همدم :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» عزیزم :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» رازدوست داشتن :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» گاه می رویم تا برسیم :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» خوک وگاو :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» ایده های زندگی :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» گروه99 :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» عاشقییییییییی :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» دلایل علمی عاشق شدن :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» قصه عشق :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» غذای دانشجویی :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» داستان تغییر :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» کافکاوعروسک مسافر :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» گونی :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» یک فرشته :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» تاسوعاوعاشورای حسینی تسلیت باد :: شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
» همسرم :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» من به تو علاقه مندم :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» حرف دل :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» گل ماه تولد شماچیست :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» وصیت پدر :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» کفشهای ملا نصرالدین :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» قانون :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
» تست هوش :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» زن یا مرد :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» تقدیم به کسی که دوستش دارم :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» قسمت :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» زیبایییییییییییییییییی :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» رابطه :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» خیانت :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» لذت های کوچک درزندگی :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» قطره :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» نشکنید......... :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» کارت عروسی :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» خاطره دانشجویی :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» داستان پنج سالی است که تنهایم :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» آقای عزیز خانم محترم :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» داستان کوتاه ویولونیست در متروی تهران :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» فاصله :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» ریست :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» خدا :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» الفبای زندگی :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» نمایش احساس :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» معامله شوخی بردار نیست :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» آیاخداوجوددارد :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
» ببوسیدش :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» سوال :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» قدعشق :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» واما عشق :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» آموزش سریع تفاهم درزندگی مشترک :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» رابطه :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» شکرگذاری :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» رازشقایق :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» بیچاره دخترا :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» عشق وتنفر :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» شب وروز :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» سخت وسخت تر :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» مسافر :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» عشق وجنون :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» عیدغدیرمبارک :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱
» آیاخداعادل است :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» ذریای عجیب :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» هرگزکسی را قضاوت نکنید :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» سی ثانیه توجه کنید :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» غیرت :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» دعایت می کنم :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» شمادرمقابل مشکلات چگونه اید :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» اسرارامضا :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» عشق :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» نامه بابا لنگ دراز به جودی ابوت :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» عیدبرعاشقان مبارک باد :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» بخوانیم شایدبردل نشیند :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» جمله ای درخور توجه :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» لازم است..... :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» معرفت یک پرنده :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» نامه شگفت انگیز :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» فقدان :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» آرمابومک :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» تلاش آهنگر :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» راه شمالی :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» نتیجه زندگی :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» مفهوم کلام :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» زندگی را نخواهیم فهمید اگر... :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» رازشادی :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» هیچ وقت فراموش نکن :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» امام علی :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» دنبال کسی می گردم :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» زرنگی :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» چه انتظاری ازمن داری :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» گناه :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» بیاین کمک کنید :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» ذهن خود را با عشق پرکن :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» بنگاه زناشویی :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» چهار وصیت حضرت حق به موسى علیه ‏السلام :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» زندگی :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» زرتشت :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» همطرازی ماه ها :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» ذرس های مهم زندگی :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» زوج موفق :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» گورخر :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» معنی اسم شما :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» به سلامتی هرچی پدرخوب :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» بخوانید وتغییرکنید :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» قوانین لیمن :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» داستان خلقت زن :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» رمزعاشقی :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» مرد :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» تاجرثروتمند :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» تقدیم به تو :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» من عشق نی نی دارم :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» آییـن عشـق و زنـدگی به سبـک کامپیـوتری! :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» تست هوش :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» رازشمع :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» عیب کوچک عروس :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» مصلحت خداوند :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» آب خوردن باحال :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» مادرزن :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» تنهایی :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» ای کاش ماهم این گونه بودیم :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» قضاوت :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» مهربان باش :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» وفاداری :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» اخلاق :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» جذبه :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» اسامی روزها درایران باستان :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» اللهم عجل لولیک الفرج :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» بهارمن :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» زورگیری :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» منتظرمامان :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» نمایش احساس :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» رابطه ها :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» قدرت خارق العاده تلقین :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» اجی مجی لاترجی :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» دردودلهای خدا :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» اعتراف به گناه :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» اقوام ایرانی را مسخره نکنیم :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» من کی زن گرفتم؟ :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» love :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» باران باش! :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» حرف دل :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» زندگی بایدکرد :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» باران :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» زمان :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» هدیه :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» امان از تنهایی :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» همه چیز درمورد نشان فروهر :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» به یه جایی از زندگی رسیدی میفهمی که :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» کم فروشی :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» دست کسی رو که دوست داری بگیر :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» ببخشید شما ثروتمندید ؟ :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» چرا انقدر نگرانید :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» وقت شناسی :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» شعری که سازمان ملل را لرزاند :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» اشتباه :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» زن زیبا :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» ترازو :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» آیاخداوندشرراآفریده است؟ :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» پشت پنجره :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» بادکنک :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» بیاییدقدردان باشیم :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» دایره روح :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» بهانه های عاشقانه :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» جملات قصار :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» میخ :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» نکته ای درزبان انگلیسی :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» توبه نصوح :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» عشق :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» روزمبادا :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» رابطه وعشق :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» عشق :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» تنهایی :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» آدمی :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» ماهیگیری :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» اعتماد :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» به همین سادگی :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» چراغ :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» دلتنگی :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» نمایش احساس :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» بازاریاب واقعی :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» ابرها :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» کفش :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» ماضی :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» موفقیت :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» ایستادگی :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» زنده بمون! :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» درخت جادویی :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» برای تو که لیاقتش رو داری :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» پند استاد به دانشجوهای قدیمی.... :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» چه تلخ است روابطمان این روزها که چیزی نیست جز حسابگری :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» تقدیم به تو ای دوست :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» حقایق زندگی :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» خدا :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
» زیباترین قسم :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱