گریه های من

شنیدید که میگن : اونی که گریه می کنه یه درد داره اما اونی که میخنده هزار تا ؟
من میگم : اونی که میخنده هزار تا درد داره ولی اونی که گریه میکنه به هزار تا از دردهاش خندیده اما
جلوی چندتاشون بدجوری کم آورده …

 


/ 0 نظر / 15 بازدید