تقدیم به همسرعزیزم خسته نباشییییییییییییییییییی

من عشق را با تو تجربه کردم محبت

 

 

رادرقلب تو یافتم وامید   

 

 

به زندگی را از تو آموختم عشق

 

 

 

من تقدیم به تو که یادت در

 

 

فکرم و عشقت در قلبم و عطر تو

 

 

 

درمیان لحظه لحظه

 

 

های زندگی ام

 

 

 ماندگار است

 

 

دوستت دارم همسر مهربانم که عاشقم کردی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید