/ 3 نظر / 17 بازدید
مازیار

عادت بدترین بیماریه. کاری می کنه که آدم به هر بدبختی و هر دردی ، سر خم کنه و بتونه کنار آدمای نفرت انگیز دووم بیاره ...