ماضی

 

همه فعل هایم ماضی اند ... ماضی خیلی خیلی بعید ...!!!
دلم برای یک حال ساده تنگ شده است ...!!
/ 0 نظر / 3 بازدید