شب آرزوها

 

 

شب آرزوهاست بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی


پهناور زمین امشب را گرسنه خواهد خوابید. و برای آن بیماری


که فردایش را کسی امیدوار نیست. بیا از خدا بخواهیم رنج های


آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید


در کنار ثانیه ها آمین گوی آرزوهایت میشوم


آرزوهایت مبارک


آرزوهایم را دعا کن

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید