کفش

با وفاترین جفت های عالم کفش ها هستند که وقتی یکیشون نیست دیگری هم دیگر نخواهد بود
 
/ 0 نظر / 4 بازدید