باران

هنوز هم وقتی باران می آید تنم را به قطرات باران می سپارم

می گویند باران رساناست

شاید

دست های من را به دست های تو برساند.

/ 1 نظر / 8 بازدید