ترازو

تمام غصه‌ها دقیقا از همان جایی آغاز می‌شوند
که ترازو برمی‌داری

می‌افتی به جان دوست داشتنت
.
اندازه می‌گیری

حساب و کتاب می‌کنی

مقایسه می‌کنی
...
و خدا نکند حساب و کتابت برسد

به آنجا که زیادتر دوستش داشته‌ای

که زیادتر دل داده‌ای

که زیادتر گذشته‌ای

که زیادتر بخشیده‌ای

به قدر یک ذره

یک ثانیه

درست از همان جاست

که توقع آغاز می‌شود

و توقع آغاز همه رنج‌هایی است

که به نام عشق می بریم.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید