مصطفای من ...............

خیلـے وَقـتـ ـها مـیـگــویـَمـ « عـَزیـز בلــَمـ »

گاهـے اَز בلـتنـگــے ،گاهـے از تـہ قـَلـبــ ــ ،

اَمـ ّـا اَز سَـر هــَــر چــہ باشَــב !

کسـے کـہ عـَـزیـز בلــَمـ اسـتــ ــ ،

تــُ ـ ــویـے . . .

تــویـے کـہ روزهـاسـتــ

"عـــــآشِقـــآنـهـ دوسـتَـتــــ בارَم"

 

 

 

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
عاشق کوهستان

به به ... آفرین بر ادب و مرام شما عزیز[دست] باسلام و عرض ادب انشا’الله 120 سال با دلخوش و عافیت کنار هم باشید[لبخند]