چراغ

همیشه همه منتظر چراغ سبز نیستن
  بعضی ها منتظر اینند که چراغ قرمز بشه

         

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید