بهارمن

سلام بهارم

تاریخ من

نه میلادی ست نه هجری !

مبدا تاریخ من لبخند زیبای توست

و پایانش

بغضی ست که مهربانانه پنهان میکنی ... از من ...!

 

/ 0 نظر / 10 بازدید