پست های ارسال شده در اسفند سال 1391

جونِ من اذیت نکن ، بده بخورم دیگه! ببین آب دهنم راه افتاده  
/ 0 نظر / 8 بازدید
        شب میلاد دختر زهراست     هر کجا بنگری شعف برپاست     خانه مصطفی شده گلشن     دیده مرتضی شده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

حقیقت

تاریــخ انقضایــت کــه ســر برســد ؛ از Call تبــدیل میشــوی بــه Missed Call . به همیــن راحتــی !!!  
/ 0 نظر / 12 بازدید

دودوست

دﻭﺗﺎﺭﻓﯿﻖﻋﺎﺷﻖ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯿﺸﻦﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ 2 ﺟﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺑﺮﺍﯼﺷﻤﺎﻣﯿﺎﺭﻡﺗﻮ ﯾﮑﯿﺶ ﺯﻫﺮ ﺭﯾﺨﺘﻢ....ﻫﺮﮐﺲ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝﻣﯿﮑﻨﻪ!...ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻟﯽ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

خدایا

خدایا     من دلم قرصه!     کسی غیر از تو با من نیست ...     خیالت از زمین راحت...       حتی روز روشن نیست...     کسی اینجا نمیبینه که دنیا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

تنهایی

میــــــشِه تَـــنهایی بــ ــازی کَــرد میـــشِه تَـــنهایی خـــَندیـد میــــــشِه تَـــنهایی ســَفَر کـــَرد ولـــی خـــِیلی ســـَختِه تـــَنهایی… تـــــَنهایی رو تَـــحـــَمُل کـــــَرد  
/ 1 نظر / 11 بازدید

خدا

ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ : ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟     ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ     ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

شب بخیر

پیامک می‌زنی: "شبت به‌خیر" خداییش  "شب چطور مایه‌ی آرامش بشه وقتی آرامِ جانِ     آدم کنارش نباشه"؟!
/ 1 نظر / 9 بازدید

بهار

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاکشاخه‌های شسته، باران‌خورده پاکآسمانِ آبی و ابر سپیدبرگ‌های سبز بیدعطر نرگس، رفص بادنغمۀ شوق پرستوهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

رنگین کمان

  چقدر حرفای تو خوبه چشات همرنـــــــگ شعرامه     تا وقتی با منی انــگارهمـــــه دنیا تو دستامــــــــــــه     تو می‌گفتی سفر خوبــــــــه تا وقتی آسمــــــــون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

مرسی

آهـــــــــ ــــــــــای آدما جواب دوســـتت دارم """"""مـــــــــــــــــــرسی""""نیست  
/ 0 نظر / 10 بازدید

خانه تکانی

دلـــت را بتـــــکان اشتباهـــایـت وقتی افتادند روی زمین بگذار همانجـــــا بمانند فقط از لابه لای آنــهـا ، یک تجــربه را بیــرون بکــش قـاب کـن و بـزن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

تعهد

  خدایا به فکرمان.............منطق به قلبمان...............آرامش به روحمان ..............پاکی به وجودمان............ آزادی به دست هایمان .......قدرت به چشم هایمان.........زلالی به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید