پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

سکوت همیشه به معنی “رضایت” نیست گاهی یعنی: خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن   نمیدهند، توضیح ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید

صدای مادر

        خدا کنه اغوش گرم مادر هیچ موقع برای کسی حســـــــــــــــــــــــرت نشه         مادری که همیشه موهاشو از ته میزنه تا فرزندِ بیمارش، هیچوقت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید

محبت

گفتند محبت کن        از محبت خارها گل میشود …       محبت کردم       اما هیچکس گل نشد       فقط خارم کردند        
/ 1 نظر / 19 بازدید

قضاوت

می خواهی قضاوتم کنی ؟   کفش هایم را بپوش   راهم را قدم بزن   دردهایم را بکش   سال هایم را بگذران   بعد قضاوت کن !   
/ 1 نظر / 14 بازدید
دلم اصرار دارد فریاد بزند اما... من جلوی دهانش را مى گیرم وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدنش ندارد...   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

گریه

هـمـیشــــــــه گـــــــــــریـه نشــــــــانـه ی ضعف نیـسـت. گــــاهـی نشـانـه ی یــک بخــشش اسـت، گــاهـی یـک فـداکــــاری، گــاهـی یـک ظلـــــم و گـــــــاهــی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

بهانه های من

من بـــهـــــــــــــــانه می گیرم و تــــــــــــــو دهانـــــم را با یک "بـــــــــــــوســــــــه" ببند..  
/ 1 نظر / 11 بازدید