جملات قصار

 

نزدیک ترین آدم به تو اون کسی است..
که از دورترین فاصله همیشه به فکرته
 
 
هیچ وقت آدمی رو که تو حاشیه های زندگیشی، جزو اولویت های زندگیت قرار نده
 
 
آنقدر خوب هستم که ببخشمت...، اما..،آنقدر احمق نیستم که دوباره به تو اعتماد کنم...!!
  
 
در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است
 
 
غربت را نباید درالفبای شهرغریب جستجو کرد.
همین که عزیزت نگاهش را به طرف دیگری کرد، تو غریبی
 
 
وقتی در حال تلاش برای تغییر دادن یک احمق هستی، همزمان در حال اثبات حماقت خودت هم هستی......
/ 0 نظر / 7 بازدید