نقض ژنتیک

عجیب است که میگویند آدمیزاد به پدرش یا مادرش می رود 

ولی من نه به پدرم رفته ام ونه به مادرم

من بربادرفته ام !

/ 0 نظر / 15 بازدید