بازم واسه مصطفی جونم گذاشتم

بالا بـروی...

 

 

پاییــن بیایـی...

 

 

بی فایـده است;

 

 

من تــو را، همــین جـا ,

 

 

میان بازوانـم,

 

 

در آغوشـــم میخواهم...

 

 

با چندین بوســـه... ;

 

 

 در ســرزمین "تــنِِِ" من

 

 

اینجا، در ذهن من، میان رابطه مان

 

 

هیچ خبری از دموکـــراسی نیســت؛ عشقم ...

 

 

 

میدونی؟؟؟؟؟؟؟؟

 

آغوشت را میخواهم...


و من

 

 

پَس می زنـم لـحظه هـآ را

 

 

تـآ برسـم بـه بُلـندای مردانـه اَت

 

 

کـه در آغوشم بگیـری 

 

 

و

 

 

    مَــن . . . ....

 

 

دنـیایمرآ ببازمـ در پَس عــطر تــنتــــ ـ


/ 2 نظر / 18 بازدید
حامد

سلام زهراخانوم واقعازیبابودعشقتون پایدار

حامد

سلام زهراخانوم واقعازیبابودعشقتون پایدار