مصطفی

 

آغـــــوشـــ تـــــــــــو

 

 

                امــــــــن تــــریـــــــــــــن


 جــــــایــــــ دنــــیــــاســــــــتـــــــ

 

 


 خیلی دوستت دارمــــــــــــ 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید