حرف دل

حرف دلت رو امروز بزن ! 

اسمش "حرف دل"است 

اگر امروز گفتی ...

   اگر نگفتی ...

فردا می شود " درد " دلت


/ 0 نظر / 4 بازدید