زن وشوهرنمونه

زن به شوهر میگه : ببینم حقوق این ماهت کجاست

 

 

 

 

زن: بذار جیباتو بگردم!

 

 

 

 

زن (در حالی که جیب پشت شلوار شوهرش رو چک

 

 

می کنه) :پس کجا قایمش کردی ذلیل مرده؟!

مرد (با گریه): به خدا تو جیبام نیست!

 

 

 

 

 

زن: ای وای اونجا رو کیفم گذاشتیش!

مرد: امون نمیدی بهت بگم که

 

 

 

 

زن: مرسی عزیزم بیخود نیست من اینقدر دوست دارم! 

 

 

     

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید