نکته ای درزبان انگلیسی


 
نکته ای در زبان انگلیسی!
در زبان انگلیسی واژه های
FriEND ( دوست )
BoyfriEND ( دوست پسر )
GirlfriEND (دوست... دختر )
BestFriEND (بهترین دوست)
همگی سه حرف
END (خاتمه) را بهمراه دارند...
اما کلمه
FamILY (خانواده) سه حرف" ILY" را دارد که همان مخفف
"
Love You  I می باشد “
و جالب است بدانید
FAMILY= Father And Mother I Love You


/ 0 نظر / 7 بازدید