گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست

چون باعث میشه نتونی به جایی برگردی

که از همون اول هرگز نباید قدم میگذاشتی…….

/ 0 نظر / 16 بازدید