محبت

گفتند محبت کن 

 

 

 

از محبت خارها گل میشود …

 

 

 

محبت کردم

 

 

 

اما هیچکس گل نشد

 

 

 

فقط خارم کردند

 

 

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید