این روزهای من

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد...


تظاهر به بی تفاوتی،


تظاهر به بی خیـــــالی،


به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست... اما . . .


چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش "

/ 0 نظر / 17 بازدید